Wyniki pracy za kwiecień

W kwietniu 2016 roku Straż Miejska przewiozła 33 osoby do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 23 osoby przekazała rodzinom.

spożywanie kwiecień wyniki kwiecień 2016

Ujawniono 208 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo. Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w kwietniu:

– Uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” (przedszkola).
– Odławiali dziki wspólnie z myśliwymi i Starostwem oraz prowadzili czynności z tym związane: dokarmianie zwierzyny kukurydzą, pilnowanie odłowni, przepędzanie dzików z miejsc gdzie stwarzały zagrożenie dla ludzi.
– Utrzymywali porządek w mieście poprzez patrole piesze i rowerowe.
– Prowadzili czynności zmierzające do usuwania pojazdów nieużytkowanych.

Strażnicy zabezpieczali:

1. Maraton rowerowy ,,Mazovia MTB” przy Arenie Legionowo;

2. Projekcję filmową na terenie miasta;

3. XXX Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo;

4.  Przejazd kibiców.