Wyniki pracy za listopad

W listopadzie 2016 strażnicy miejscy przewieźli 13 osób  do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 26 przekazali rodzinom.

wyniki listopad spożywanie listopad

Ujawniono 146 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo. Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach. Trzykrotnie ujawniono spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w listopadzie br. przeprowadzali w szkołach pogadanki edukacyjne nt. bezpieczeństwa dzieci.

*    Zabezpieczanie:

1. Dnia ,,Wszystkich Świętych”.

2. Otwarcia muralu przy ul. Szwajcarskiej.

3. Obchodów Narodowego Święta Niepodległości i ,,Festiwalu Gęsiny”  przy Centrum Komunikacyjnym”.