Wyniki pracy za m-c kwiecień.

Działania Straży Miejskiej w kwietniu br.

W kwietniu br. strażnicy miejscy ujawnili 89 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

7 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych przez strażników do Izby Wytrzeźwień w Warszawie a 16 osób zostało przekazanych rodzinom.

Ujawniono 127 wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo. Sporządzono 4 wnioski do Sądu obejmujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz przeciwko zdrowiu.

Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w m-cu kwietniu, przeprowadzili pogadanki edukacyjne dla dzieci i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa w internecie oraz zabezpieczali:

  • Drogi Krzyżowe.
  • Przemarsz harcerzy ul. Legionowa z ZS nr 1 (,,Wiosenne Czarowanie”).
  • Rajd Rowerowy ,,Mazovia MTB”
  • Galę boksu przy ,,Arenie”.
  • ,,Piknik Obywatelski”.
  • Przemarsz dzieci z PM nr 5 do Ratusza Miejskiego.
  • Rajd rowerowy ,,Poland Bike”.