Wyniki pracy za m-c maj.

Działania Straży Miejskiej w maju br.

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju br. strażnicy miejscy ujawnili 171 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

19 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych przez strażników do Izby Wytrzeźwień w Warszawie a 25 zostało przekazanych rodzinom.

Ujawniono 151 wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo. Sporządzono 6 wniosków do Sądu obejmujących wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w m-cu maju, przeprowadzili pogadanki edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa na drodze, uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” oraz zabezpieczali:

1. Przemarsz z okazji 65-lecia miasta.

2. Piknik ,,Pork & Grill” przy Arenie.

3. Procesję z Figurką Matki Bożej Fatimskiej.

4. VIII Turniej Zdrowia Przedszkolaków.

5. ,,Białą Sobotę” przy przychodni wojskowej.

6. ,,Noc Muzeów”.

7. Bieg z okazji 175 lecia urodzin patronki liceum Marii Konopnickiej.

7. Festyn Rodzinny przy SP 7 i SP 2.