Wyniki pracy za m-c czerwiec.

Działania Straży Miejskiej w czerwcu br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu br. strażnicy miejscy ujawnili 163 przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

15 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych przez strażników do Izby Wytrzeźwień w Warszawie a 31 zostało przekazanych rodzinom.

Ujawniono 100 wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo.

Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Sporządzono 4 wnioski do Sądu obejmujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, a 1 sprawę przekazano Policji.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w m-cu czerwcu, przeprowadzili pogadanki edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpiecznych wakacji, uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” oraz zabezpieczali:

1.,,Międzynarodowy Dzień Dziecka” przy Arenie.

2. Trasę rajdu rowerowego dzieci z PZSP przy ul. Targowej.

3. Piknik ,,Od niemowlaka do przedszkolaka” w Żłobku Miejskim.

4. ,,IX Legionowską Dychę”.

5. Procesje ,,Bożego Ciała”.

6. Rajd rowerowy organizowany przez parafię M. B. Fatimskiej.

7. Rozbudowę ronda przy skrzyżowaniu ul. Al. Legionów/Al. Róż.

8. Zalane ulice i uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych po przejściu              gwałtownych burz.