Wyniki pracy za m-c sierpień.

Działania Straży Miejskiej w sierpniu br.

 

 

 

 

 

 

 

 

W sierpniu br. strażnicy miejscy ujawnili 112 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

14 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych przez strażników do Izby Wytrzeźwień w Warszawie a 11 zostało przekazanych rodzinom.

Ujawniono 71 wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo.

Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Sporządzono 3 wnioski do Sądu obejmujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w m-cu sierpniu odholowali 4 pojazdy oraz zabezpieczali:

1.73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

2. Imprezę plenerową ,,Rock & Cud” na Rynku Miejskim.

3. Potańcówkę ,,Zakończenie Lata na Piaskach 3″.