313 kontroli Ekopatrolu

Od początku roku do końca lutego, Straż Miejska wspólnie z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, przeprowadzili 313 kontroli w ramach funkcjonującego EkoPatrolu.

Podczas kontroli dokonywane jest sprawdzenie pieców oraz materiału palnego. W okresie dwóch miesięcy ujawniono 3 przypadki spalania zabronionych materiałów. Osoby, które popełniły wykroczenie, zostały ukarane mandatami karnymi.

Spalanie desek
30 stycznia na ulicy Parkowej ujawniono spalanie desek lakierowanych. Strażnik za ujawnione wykroczenie nałożył mandat karny na właściciela posesji.

Spalanie śmieci
2 lutego na ul. Moniuszki wezwano patrol Straży Miejskiej, strażnicy ujawnili spalanie w ognisku na terenie budowy odpadów budowlanych. Strażnicy dla truciciela byli bezwzględni i nałożyli na niego mandat karny.

Brak rachunków i przygotowane odpady do spalenia
23 lutego podczas kontroli Ekopatrolu, właściciel posesji przy ul. Olszankowej nie posiadał aktualnych rachunków na wywóz szamba i śmieci a na posesji przygotowane były pocięte na kawałki futryny oraz lakierowane ramy okienne.

Kontrole przeprowadzane są na bieżąco. Ewentualne „kopciuchy” można zgłaszać również bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej pod numerem 986.

TAGS: