Nowe dni pracy

Straż Miejska w Legionowie informuje, że od 15 czerwca 2019 roku ulegają zmianie dni pracy. Od 16 czerwca strażnicy pełnić będą służbę w godzinach 7:00 – 23:00 od poniedziałku do soboty. 

Straż Miejska w Legionowie
ul. Jagiellońska 26B
tel. alarmowy: 986
tel. (22) 774 23 17