Spotkanie w sprawie wilków

W związku z zaobserwowaniem występowania wilków w lasach na terenie powiatu legionowskiego, starosta legionowski zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb. W spotkaniu wziął udział również Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Ryszard Gawkowski.

Uczestnicy zapoznali się ze specjalistyczną wiedzą, w tym z zakresu behawiorystki wilków oraz ich roli i funkcji w ekosystemie. Celem spotkania było także wypracowanie odpowiedniego modelu postępowania. Z informacji uzyskanych od obecnych na spotkaniu ekspertów – Kingi Stępniak z Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Andżeliki Haidt z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że wilki unikają kontaktów z człowiekiem, bardzo rzadko atakują zwierzęta hodowlane, a obecność zauważonego na naszym terenie osobnika najprawdopodobniej wynika z jego wędrówki w poszukiwaniu nowego terytorium i jest przejściowa. Tereny powiatu legionowskiego nie są dla wilków atrakcyjnym miejscem do życia i szansa, że zwierzęta chciałyby się tu osiedlić jest znikoma.

Strażnicy w codziennej służbie patrolowej mają za zadanie zwracanie uwagi na to czy wilki nie przebywają na terenie Legionowa. W przypadku pojawienia się wilków, podjęte zostaną odpowiednie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia – informuje Ryszard Gawkowski, komendant Straży Miejskiej.