Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie” jest nie tylko kontynuacją, ale i rozszerzeniem akcji prowadzonej przez Straż Miejską od 2005 roku akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Program ten ma ograniczać skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

 

Cele programu:

1.Wzrost realnego bezpieczeństwa w Legionowie.

2.Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Legionowa.

3.Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

4.Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Działania prowadzone w ramach legionowskiego projektu skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. Szkolenia przeprowadzane w trakcie jego realizacji dostosowano do wieku i poziomu rozwoju uczniów. Poza uczniami legionowskich szkół, adresatami projektu są także kadra pedagogiczna oraz rodzice dzieci. Daje to możliwość przeprowadzania kompleksowych działań, które przyniosą zmianę zachowań i świadomości najmłodszych uczestników, co w przyszłości zaprocentuje wzrostem bezpieczeństwa.

 

Roczny harmonogram działań w ramach programu

styczeń – grudzień:

1. Działania edukacyjno-szkoleniowe – edukacja i szkolenia uczniów, rodziców, nauczycieli, zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych, gadżetów poprawiających bezpieczeństwo uczniów,

2. Działania prewencyjne:

– patrol szkolny,

– monitoring w szkołach,

– posterunki przy przejściach dla pieszych w okolicach szkół,

3. Działania inwestycyjne – zakup nagród dla uczniów oraz gadżetów poprawiających bezpieczeństwo,

4. Działania informacyjno-promocyjne projektu – druk i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych o różnych zagrożeniach.

Komentarze zamknięte.