Strażnicy

W Straży Miejskiej na poszczególnych stanowiskach zatrudnionych jest:

– starszy strażnik – 1 osoba
– młodszy inspektor – 3 osoby
– inspektor – 2 osoby
– starszy inspektor – 13 osób
oraz na stanowisku cywilnym – 14 osób

(stan na 26.02.2018 r.)

Komentarze zamknięte.