Historia

Straż Miejska w Legionowie ma już ponad 27-letnią historię.

Uchwałą Nr V/64/90 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 23.10.1990 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Legionowie ówcześni radni zobligowali Prezydenta Miasta Legionowa do podjęcia działań zmierzających do stworzenia w strukturach Urzędu tej formacji mundurowej.

W dniu 2 stycznia 1991 roku Ryszard Gawkowski jako Komendant Straży Miejskiej i Tadeusz Połeć jako jego zastępca zostali zatrudnieni przez Prezydenta Miasta Legionowo w celu utworzenia Straży Miejskiej.

W dniu 1 lutego 1991 roku do pracy w Straży Miejskiej zatrudniono 16 strażników. Z dniem 1 marca 1991 roku, jako jedna z pierwszych w Polsce, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/91 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 lutego 1991 r. Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność.

Siedziba Straży Miejskiej mieściła się wtedy w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.

Jesienią 2006 roku siedziba została przeniesiona do pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji przy ul. Jagiellońskiej 26B. Od tej pory jeszcze bardziej zacieśniła się współpraca między tymi formacjami, które coraz częściej podejmowały wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

3 maja 2007 roku dla Straży Miejskiej został ufundowany sztandar.

15 listopada 2010 r. oddany został do użytku monitoring miejski, nad którym nadzór został powierzony Straży Miejskiej.

Działania Straży podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta nie są tylko działaniami ukierunkowanymi na poprawę porządku, ale również na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, chociażby poprzez prowadzenie programu profilaktycznego, który obejmuje zarówno dzieci jak i dorosłych, a skupia wszystkie instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Aby sprostać zadaniom nałożonym na tę formację rozwijała się ona dynamicznie. Na dzień dzisiejszy pracuje w Straży 31 funkcjonariuszy i 9 pracowników cywilnych. Strażą kieruje Komendant Ryszard Gawkowski, a jego zastępcą jest Adam Nadworski oraz Paweł Szulc.