Strażnicy

 

W Straży Miejskiej na poszczególnych stanowiskach zatrudnionych jest:

  • Komendant – 1 osoba
  • Zastępca Komendanta  – 2 osoby
  • Starszy Inspektor – 13 osób
  • Inspektor – 2 osoby
  • Starszy Specjalista – 1 osoba
  • Starszy Strażnik – 1 osoba
  • Aplikant – 1 osoba
  • Pracownicy Cywilni – 9 osób

(stan na 14.06.2018 r.)