Wyniki pracy za grudzień

W grudniu 2016 roku Strażnicy Miejscy przewieźli 19 osób do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 24 przekazali rodzinom. Wystawiono 106 pouczeń dotyczących spożywania alkoholu. Ujawniono 89 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o…

Wyniki pracy za listopad

W listopadzie 2016 strażnicy miejscy przewieźli 13 osób  do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 26 przekazali rodzinom. Ujawniono 146 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz…

Wyniki pracy za październik

W październiku Strażnicy Miejscy przewieźli 15 osób do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 19 przekazano rodzinom. Ujawniono 113 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu…

Wyniki pracy za wrzesień

We wrześniu strażnicy miejscy przewieźli 12 osób do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 23 przekazali rodzinom. Ujawniono 36 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu…

Wyniki pracy za maj

Straż Miejska w maju przewiozła 20 osób do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 23 przekazała rodzinom. Ujawniono 165 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu…

Wyniki pracy za kwiecień

W kwietniu 2016 roku Straż Miejska przewiozła 33 osoby do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 23 osoby przekazała rodzinom. Ujawniono 208 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów porządkowych tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w…