Bezpieczny Senior

Komendant Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski w poniedziałek 4 marca poprowadził kolejne szkolenie dla seniorów związane z bezpieczeństwem pt. „Bezpieczny Senior”.

W trakcie spotkania z seniorami poruszono istotne dla bezpieczeństwa tematy, w tym metody jakimi posługują się oszuści próbujący wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” lub „na administratora”.

Komendant przestrzegał przed wpuszczaniem na klatki bloków osoby nieznane, które chcą dostać się do bloku w nieznanym celu.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest również sieć internetowa. Emeryci coraz częściej korzystają z zasobów dostarczanych przez internet. Podczas spotkania poruszono również temat bezpiecznych zakupów dokonywanych w sieci.

Na koniec uczestnicy spotkania zapoznali się z zadaniami, jakie realizują strażnicy w codziennej służbie. Komendant wręczył wszystkim broszurę o bezpieczeństwie oraz elementy odblaskowe.