Ład i porządek na Targowisku Miejskim

Straż Miejska na bieżąco reaguje na sygnały mieszkańców odnośnie problemów z drożnością chodników i ścieżek rowerowych podczas dni targowych w rejonie Targowiska Miejskiego.

W czwartek (12.09) strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, przeprowadzili wspólną akcję skierowaną na osoby, które chciały prowadzić handel poza wyznaczonym miejscem, szczególnie na chodniku czy ścieżce rowerowej.

Dzięki zaangażowaniu strażników oraz przeprowadzonych działaniach przez policjantów, w miejscu gdzie obowiązuje zakaz handlu, ciągi pieszo rowerowe pozostały wolne i kupujący mogli swobodnie się przemieszczać.

Jednocześnie informujemy, że działania takie będą kontynuowane w przyszłości, o ile zaistnieje taka potrzeba.