Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Rada Pedagogiczna

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PRZEWODNICZĄCA: Magdalena LISOWSKA– nauczycielka języka polskiego
Beata SZYMAŃSKA - nauczycielka języka polskiego
Ewa SAMOJEDNIK-ZALEWSKA  – nauczycielka języka polskiego
Ewa DZIURA – nauczycielka języka polskiego
Barbara GÓRSKA – BEREK - nauczycielka języka polskiego (urlop)
Halina DOBKOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Wioletta MAJEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Anna KOŁODYŃSKA – nauczycielka języka polskiego
Aleksandra ROKICKA-SZYMAJDA – nauczycielka języka polskiego
Danuta ŚWIĄTKOWSKA-MOCZYDŁOWSKA  – nauczycielka bibliotekarz (urlop)                         
Wioletta MISIASZEK -  nauczycielka bibliotekarz
Małgorzata KRUSZEWSKA - nauczycielka bibliotekarz
Elżbieta BAJOREK – nauczycielka religii
Katarzyna DZIESZKOWSKA – SZYBKA - nauczycielka religii
Janusz CHŁUS – nauczyciel muzyki
Jadwiga ŚWIDERSKA – nauczycielka historii i plastyki
Joanna KOSIOROWSKA – nauczycielka techniki i plastyki
Monika STAŃCZAK – nauczycielka historii 
Arletta MARZĘCKA – nauczycielka historii i WOS-u
Marcin KOŚCIESZA – nauczyciel historii i WOS-u 
Maria DOBRZYŃSKA – nauczycielka historii, WOS – u i etyki
Zofia PERKOWSKA – nauczycielka  religii
Barbara JAŚNIEWICZ  -  nauczycielka  religii i języka polskiego
 
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka MADAJCZAK– nauczycielka matematyki
Elżbieta BACZEWSKA – nauczycielka matematyki i informatyki 
Agnieszka CZARKOWSKA – nauczycielka informatyki 
Kamila ŻYŁOWSKA – nauczycielka matematyki
Aneta BONAT – nauczycielka matematyki 
Kazimiera ŁAGOWSKA - nauczycielka matematyki
Anna WIERZBICKA – nauczycielka matematyki
Joanna GROBLEWSKA – nauczycielka matematyki
Urszula RÓG – nauczycielka fizyki
Teresa LASOWY – nauczycielka matematyki
Zofia PLECHAWSKA – nauczycielka przyrody i biologii
Bożena JURKOWSKA – nauczycielka chemii
Joanna OTOWSKA – nauczycielka przyrody i geografii
Agnieszka JAKUBOWSKA – nauczycielka biologii
Halina ROKSELA – nauczycielka biologii i chemii
Janusz ŁONIEWSKI - nauczyciel geografii

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka WODOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Karolina KRÓLIKOWSKA – GAJEK - nauczycielka języka angielskiego (urlop)
Anna MROCZKOWSKA - nauczycielka języka angielskiego
Alina SUŁKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego (urlop)
Iga ŚLASKA-SKORUPA – nauczycielka języka angielskiego
Ewa SOBOL-ZAGAJEWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Maria BLACHOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Dorota RUSZKOWSKA -  nauczycielka języka angielskiego
Marta BRUKWICZ – nauczycielka języka niemieckiego
Dorota WÓJTOWICZ - nauczycielka języka niemieckiego

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEWODNICZĄCA: Aneta OSYPIUK - nauczycielka wychowania fizycznego
Dariusz ŚWISTEK– nauczyciel wychowania fizycznego 
Jakub BOKUNIEWICZ - nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa BUDKA – nauczycielka wychowania fizycznego 
Katarzyna MADEJ – nauczycielka wychowania fizycznego (urlop)
Wojciech SIECZYCH – nauczyciel wychowania fizycznego
Tomasz SZCZEPANIUK – nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof KUNA – nauczyciel wychowania fizycznego
Jacek KMIOŁEK – nauczyciel wychowania fizycznego
Janusz PATRIAK – nauczyciel wychowania fizycznego
Martyna LENKIEWICZ  – nauczyciel wychowania fizycznego
 
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEWODNICZĄCA: Iwona SIENKIEWICZ
Beata GUZEK – nauczycielka techniki
Elżbieta BANDZUL
Małgorzata DYBOWSKA 
Anna DZIĘGIELEWSKA (urlop)
Dorota FRĄCZKOWSKA
Marta GREGORCZYK – ŚWISTEK
Anna LIPIŃSKA 
Małgorzata MATUSZEWSKA
Marzena MICHROWSKA
Ligia MICHALSKA – nauczycielka informatyki
Anita RODAK – nauczycielka muzyki
Bogumiła SIKORSKA
Iwona SAWICKA
Liliana SIEJA
Anita DUDA
Katarzyna SIERZPUTOWSKA
Justyna KACZMARCZYK – nauczycielka języka angielskiego  
ksiądz Piotr DOMAŃSKI – nauczyciel religii

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Agnieszka ADAMSKA
Monika MAZURUK
Anna KŁODAWSKA
Bogusława KUKLA
Małgorzata MRÓZ
Urszula MIERZWA
Marta MICHOŃ - MAZUR
Monika NAŁĘCZ
Teresa OLENDRZYŃSKA
Agnieszka ŚMIGIELSKA
Lidia SOBIERAJ
Aneta PISARZEWSKA
Beata FRĄCZEK
Anna STYŚ
Ewelina PODGÓRSKA (urlop)
Anna PNIEWSKA
Beata CHOJNACKA

 
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka CARBUCH – LESZCZYŃSKA
Joanna MARCINIAK- LANGIER (urlop)
Joanna WRÓBLEWSKA
Iwona WITAN
Elżbieta PEŁKA
Małgorzata GÓRSKA 
Iza KOCZARA

PEDAGOG SZKOLNY

Violetta KOPER
Agnieszka PETRUCZENKO

PSYCHOLOG SZKOLNY

Magdalena WASZCZYŃSKA-WARDA (urlop)
Katarzyna SEMKO-WOJCIECHOWSKA
Maria BIEŃKOWSKA
Anna ŁABUZA-BŁASZCZAK

LOGOPEDA

Karolina ŚWITAJ
Aneta GĄSOWSKA-JASTRZĘBSKA


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Czarkowska, data: 18.01.2018 r., godz. 21.21
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Czarkowska, data: 25.09.2019 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2019 r., godz. 10.19Agnieszka CzarkowskaEdycja strony
18.01.2018 r., godz. 21.21Agnieszka CzarkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 635 razy.