Pogadanki z uczniami

W ostatnim czasie Straż Miejska przeprowadziła dwa spotkania z uczniami z Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych. Podczas pierwszego spotkania rozmawiano na temat cyberprzemocy. Drugie spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas ferii.

Za chwilę ferie zimowe a więc i czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas pogadanek Adam Nadworski i Paweł Szulc Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie, omawiali zasady bezpiecznego spędzenia ferii zimowych w tym również korzystania z internetu, gdzie czyhają cyberprzestępcy.

Aby czas ferii upłynął radośnie i bezpiecznie, najmłodsi legionowianie zostali wyposażeni również w elementy odblaskowe.