Święto Policji Państwowej

W piątek  19 lipca pod budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, odbyła się uroczysta zbiórka policjantów z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej. Wśród licznie zaproszonych gości byli prezydent Roman Smogorzewski  oraz zastępca komendanta naszej straży Adam Nadworski. 

Straż Miejska w codziennej służbie ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania ładu publicznego na terenie miasta Legionowa.

Dodatkowo prezydent Roman Smogorzewski, wręczył kilku funkcjonariuszom nagrody ufundowane przez samorząd miejski.