Właściciel niedopilnował psów

W czwartek (12.09) o godzinie 11 patrol Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o psach biegających po ulicy Kościuszki w Legionowie. Po przybyciu we wskazany rejon, zauważono dwa średniej wielkości psy.

Ponieważ psy stwarzały zagrożenie dla mieszkańców oraz biegały po ulicy, strażnicy natychmiast przystąpili do ustalenia właściciela, którego poinformowali o obowiązkach jakie spoczywają na opiekunie zwierząt.

Właściciel otrzymał mandat karny za wykroczenie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

Art 77 Kodeksu Wykroczeń:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.